Ljudska Univerza Ptuj

Javna univerza Ptuj je javna ustanova za izobraževanje odraslih. Občina Ptuj nas je ustanovila za izobraževalne storitve, katerih izvajanje je v javnem interesu. Naša glavna dejavnost je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje (svetovanje, informiranje in sekundarno izobraževanje). Na javni univerzi je 11 zaposlenih, vsako leto pa ukvarjamo z več kot 50 zunanjimi strokovnjaki. Število naših udeležencev se giblje med 1.000? 1.500 vsako leto.
Naša naloga je izobraževanje odraslih in svetovanje. Z bogatimi izkušnjami in strokovnostjo želimo motivirati in spremljati naše udeležence na poti do uspeha, jih spodbujati in verjeti v pomembnost vseživljenjskega učenja. Ponujamo široko paleto programov, odvisno od trenutnega povpraševanja in prihodnjih trendov. Ponujamo tudi možnosti za učenje na daljavo in izkušnje v virtualnih učilnicah.
Izobraževanje odraslih na Javni univerzi v Ptuju sestavlja šest področij: formalno izobraževanje (od osnovne šole do fakultete), neformalne javne izobraževalne programe (programi TSL - Usposabljanje za uspeh v življenju ter tečaji v angleščini in nemščini), poklicno usposabljanje, - formalno izobraževanje (tečaji tujih jezikov in računalnikov, univerza tretjega življenjskega obdobja, tečaji za podjetja, usposabljanja na področju zakonodaje, komunikacijske spretnosti ...), dejavnosti izobraževanja odraslih v nacionalnem interesu (Center za medgeneracijsko učenje, znanje izmenjava, študijski krogi, center za samoučenje) in dodatno strokovno pomoč udeležencem (Svetovalni center Ptuj).
V letih 2008-2013 smo bili vodilna organizacija za več projektov na področju vseživljenjskega izobraževanja, tečajev za IKT za starejše, delavnic za brezposelne, projektov in aktivnosti za dvig ravni pismenosti, delavnic za mlajše, da bi jih motivirali njihovo izobrazbo in še veliko več.
LUP se danes ukvarja z nacionalnimi in mednarodnimi projekti, ki trenutno vodijo en multilateralni projekt Grundtvig in sodelujejo kot partnerji v programu Erasmus + 2014. Mednarodni projekti vsako leto postajajo vse pomembnejši, zato je pomembno, da pridobimo nove izkušnje in spoznavamo člane iz drugi podobni partnerji iz EU. Naše delo na vseživljenjskem učenju priznavajo lokalne zainteresirane strani in s strani naše občine.
Udeleženci prihajajo iz različnih ciljnih skupin: brezposelnih, dolgotrajno brezposelnih, žensk po 50, starejših, ljudi z učnimi težavami, osipnikov in oseb s posebnimi potrebami.
Smo ponosni lastnik znaka kakovosti POKI, kar pomeni, nudimo kvalitetno izobraževanje odraslim.
Javna univerza na Ptuju ima sposobnost in opremo, potrebno za izvedbo vseh predlaganih projektnih aktivnosti. Med našim strokovnim znanjem so raziskovalne zmogljivosti, ki obsegajo analizo potreb in najsodobnejše raziskave, saj izobraževalci odraslih imamo veliko izkušenj pri pripravi različnih izobraževalnih programov in modulov za izvajanje veščin. Kot koordinatorji projektov v drugih projektih EU in na nacionalni ravni imamo izkušnje tudi pri pripravi in ​​potrjevanju, vodenju projektov, finančnem upravljanju in dejavnostih razširjanja. Od leta 2010 dalje delujemo tudi na področju oddaljenega učenja z dejavnostmi, povezanimi z izvajanjem e-učenja in spodbujanjem spretnosti IKT. Izkušeni smo organizator konferenc, seminarjev in različnih dogodkov razširjanja in izkoriščanja.