Priročnik za organizacije za izobraževanje odraslih in njihove udeležence

Če nudite usposabljanje in izobraževanje za odrasle, lahko priponke pomagajo učencem, da pokažejo, da obvladajo kompetence in da imajo znanje in vedenje, ki jih zahtevajo podjetja.

Priročnik za organizacije (SL) pojasnjuje, kaj je odprta značka, in odgovori na vsa vaša vprašanja za praktično uporabo v vaši organizaciji. Na voljo je tudi v nemščini, španščini, francoščini, švedščini in angleščina.

Priročnik za učence (SL) razvija zavest o značkah, kaže, kako jih ustvariti in kako jih vključiti v učno pot. Na voljo je tudi v nemščini, španščini, francoščini, švedščini in slovenščini.

Vodniki so licencirani pod licenco Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

Priročnik za učitelje

Kako lahko pokažem svoje ključne spretnosti poleg spričeval in diplom? Kako prepričati delodajalce, da imam prave spretnosti za delo? Zakaj so značke koristne za mojo kariero? Kako in kje lahko dobim digitalne značke?

Ta kratek priročnik vsebuje potrebne informacije za razumevanje, kaj so digitalne značke in kako se jih lahko uporabi na učni poti.

Vodniki so licencirani pod licenco Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

 

 

 

 

Dobre prakse

Vključeni ste v izobraževanje odraslih in želite razviti uporabo odprtih priponk.
Katalog praks vam bo dala primere učnih dejavnosti, ki bodo imele korist od dodane vrednosti priponk.

 

Video navodila

Kratki videoposnetki vas bodo vodili korak za korakom, kako se lotiti podeljevanja
digitalnih značk v vaši organizaciji. Seznanili vas bodo s tem, kaj digitalna značka je, katere podatke vsebuje,
kako se jo oblikuje, podeli, kako shranjujemo digitalne značke v virtualni nahrbtnik in še veliko uporabnih napotkov.

 → Oglejte si vse tutoriale 

Digitalne značke

Partnerji projekta Digitalne značke za izobraževanje odraslih (Open Badges for adult education) so ustvarili številne digitalne značke, ki jih podeljujejo svojim udeležencem, učencem.

 

O nas

Projekt Open Badges za izobraževanje odraslih vključuje
5 organizacij v Evropi

Projekt usklajuje Greta du Velay.

Projekt OpenBadges

Cilj našega projekta je testiranje in spodbujanje uporabe Mozilla Open Badges med organizacijami za izobraževanje odraslih, učitelji, izobraževalci in učenci.

Raziskovali bomo, kako lahko vrednotimo ključne kompetence učencev, pa tudi vedenja in spretnosti, ki jih delodajalci posebej zahtevajo, kot so sposobnost prilagajanja, delo v skupini ali spoštovanje rokov. Naše delo je v skladu s prepoznavanjem, dokumentiranjem in potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja, saj se večina teh veščin in odnosov razvija v različnih kontekstih in ne predstavljajo ključnih sestavnih okvirov kompetenčnih certifikatov ali diplom.

Erasmus+

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije.

Ta spletna stran odraža samo mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih vsebuje.