Prostovoljstvo

Opis digitalne značke

  • Sposobnost zagotavljanja storitev brez finančne koristi "v korist druge osebe, skupine ali organizacije

Kriteriji

  • sodeluje pri prostovoljnih projektih in se aktivno odziva na potrebe skupnosti.
  • dela z ranljivimi skupinami
  • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, marginalizirani, izključeni
  • število ur prostovoljnega dela (najmanj 20 ur na leto)

 

  

Share