Sodelovanje v projektnem delu

Opis digitalne značke

  • Sposobnost sodelovanja v načrtovanem delu ali dejavnostih, ki so končane v določenem časovnem obdobju in so namenjene doseganju določenega cilja

Kriteriji

  • zna upravljanja s časom
  • ima komunikacijske sposobnosti
  • zmožen delati v skupini
  • zna koristno prispevati k doseganju ciljev projekta
  • zna pisati časovnice
  • zna izpolnjevati projektno dokumentacijo

 

  

Share