Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet

Folkuniversitetet är en vuxenutbildningsorganisation som erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning i hela Sverige. Det är en sammanslutning av fem stiftelser: universitetsförlängningarna kopplade till Stockholms universitet, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. Vi har ett brett öppet utbildningsprogram inom en rad olika ämnen; Vi driver också gymnasieskolor, skolor i högre yrkesutbildning, kurser för seniorer och utbildning, arbetsmarknadsundervisning och vidareutbildning och yrkesutbildning.

Folkuniversitetet är oberoende av alla politiska, religiösa och kommersiella intressen.

Internationellt samarbete, pedagogisk utveckling, demokrati och fokus på individen är centrala värden för oss. Vi har lagt viktiga bidrag till utvecklingen av svensk utbildning, till exempel kvälls gymnasier, språkcenter, svenska för invandrare, högskolor och IKT-baserad utbildning. Visioner och idéer för bättre inlärningsmetoder utvecklas och testas i projektgrupper, ofta i internationellt samarbete. Coaching, mentorskap, validering, entreprenörskap, lärande i arbetslivet, empowerment och aktiv vägledning baserad på individuella behov är exempel på områden vi utvecklar och genomför till vår egen organisation.