Guide till utbildningsorganisationer och lärare

Om du tillhandahåller utbildning och utbildning för vuxna kan märken hjälpa till att stödja eleverna genom att visa sina masterkompetenser och att de har färdigheter och beteenden som krävs av företagen.

Guide för utbildningsinstitut (SE) förklarar vad som är ett öppet märke och svarar på alla dina frågor för en praktisk utplacering i din organisation. Den finns även på tyska, spanska, franska, svenska och slovenska.

Guide för lärare (SE) utvecklar medvetenhet om märken, den visar hur man skapar dem och hur man integrerar dem i en inlärningsväg. Den finns även på tyska, spanska, franska, svenska och engelsk.

Dessa guider är licensierade enligt en Attribution-ShareAlike 4.0 International licens.

Guide för deltagare

Förutom certifikat och examensbevis, hur kan jag visa mina nyckelkunskaper? Hur övertygar man arbetsgivare om att jag har rätt kompetens för arbetet? Varför är badges användbara för min karriär? Hur och var kan jag få badges?

Den här korta guiden ger information om vad badges är och hur de kan användas i inlärningsvägen : Ladda ner guiden (SE)

Dessa guider är licensierade enligt en Attribution-ShareAlike 4.0 International licens.

 

 

 

 

Bra exempel

Du är inblandad i vuxenutbildning och du vill utveckla användningen av öppna märken.
Praxishandboken ger dig exempel på lärande som dra nytta av märkets mervärde.

.

Instruktioner via videoklipp

Dessa videoklipp guidar dig för konkret utformning av olika typer
av badges. Hur man designer en badge? Hur tar man med rätt metadata? Hur hanterar du badges?
Hur marknadsför du badges i din miljö? Hur kan deltagarna använda och valorisera sina badges?

 

Badges

Partnerna i projektet Open Badges for adult education har skapat badges till sina deltagare

 

Om oss

Open Badges for adult education  involverar

5 organisationer i Europa

Projektet koordineras av Greta du Velay.

OpenBadges-projektet

Målet med vårt projekt är att testa och främja användningen av Mozilla Open Badges bland vuxenutbildningsorganisationer, utbildare och deltagare.

Vi kommer att undersöka hur vi kan värdera nyckelkompetens hos deltagare samt beteenden och färdigheter som arbetsgivarna kräver, till exempel förmåga att anpassa sig, arbeta i grupp eller respektera deadlines. Vårt arbete är i linje med identifiering, dokumentation och validering av icke-formellt och informellt lärande, eftersom de flesta av dessa färdigheter och attityder utvecklas i olika sammanhang och inte utgör nyckelkomponenterna för behörighetsramar för certifikat eller examensbevis.

Erasmus+

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen.

Den här webbplatsen återspeglar endast författarens synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användningar som kan göras av informationen i den.