NYFIKENHET

 
Beskrivning:
Beteende som främjar prospektering, forskning och lärande. Det har till syfte att uppmuntra människor att söka information och interaktion med sin naturliga miljö.
Kriterier:
1. Frågar ofta.
2. Utmanar fördomar.
3. Kontinuerlig inlärning.

  

Share