SINNESLUGN

Beskrivning:
Det medför harmoni, att erbjuda ett proportionellt svar på stimulans som försöker upprätthålla balansen. Den jämlike vet att allt är föränderligt och det är därför han/hon inte klamrar sig fast vid saker, men heller inte avvisar dem, han/hon accepterar dem bara.
Kriterier:
1. Analyserar situationer ur ett objektivt och balanserat perspektiv.
2. Förstår att det finns olika situationer, sammanhang och personligheter.
3. Förstår svårigheterna hos människor med hänsyn till de olika situationerna och kontexten.
 

  

Share