Hur man lägger till en Badge i sitt CV

Beskrivning av hur man lägger till en Badge i sitt CV.

<iframe width="640" height="564" src="https://player.vimeo.com/video/303041505" frameborder="0" allowFullScreen mozallowfullscreen webkitAllowFullScreen></iframe>