Hur man tilldelar en Badge

Beskrivning av hur man tilldelar en Badge.

<iframe width="640" height="564" src="https://player.vimeo.com/video/303041188" frameborder="0" allowFullScreen mozallowfullscreen webkitAllowFullScreen></iframe>