Skapa en utfärdare i badgr

Beskrivning av hur man skapar en utfärdare i badgr. 

<iframe width="640" height="564" src="https://player.vimeo.com/video/303039743" frameborder="0" allowFullScreen mozallowfullscreen webkitAllowFullScreen></iframe><iframe width="640" height="564" src="https://player.vimeo.com/video/303039743" frameborder="0" allowFullScreen mozallowfullscreen webkitAllowFullScreen></iframe>