Vad är en Badge?

Vad är en Badge? Beskrivning om vad en Badge är.