Življenjepis v tujem jeziku

Opis digitalne značke

  • Sposobnost napisati svoj življenjepis v tujem jeziku in izpolniti Europass obrazec

Kriteriji

  • zna izpolniti Europass obrazec v tujem jeziku
  • zna opisati svoje delovne izkušnje v tujem jeziku
  • zna izpolniti, kje se je dosedaj izobraževal in usposabljal v tujem jeziku
  • zna opisati svoje spretnosti in kompetence v tujem jeziku

 

  

Share