Analitično mišljenje

Opis digitalne značke

Sposobnost razumeti situacijo, jo razčleniti na manjše dele in po korakih identificirati njene posledice. Zajema sistematično organiziranje posameznih delov problema ali situacije, primerjavo med posameznimi elementi ali vidiki in postavljanje prednostnih nalog na racionalen način.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. odklanjanje sprejemanja avtoritarnih trditev brez kritične presoje
  2. zbiranje informacij in njihova analiza
  3. nesprejemanje mnenj brez trdih dokazov
  4. poslušanje, vrednotenje, povzemanje
  5. zastavljanje končnih in vmesnih ciljev

 

  

Share