Bralno razumevanje kratkih zgodb v tujem jeziku

Opis digitalne značke

  • Zmožnost branja kratkega besedila, zgodbe ali članka v tujem jeziku, z razumevanjem besed, besednih zvez, stavkov, pomena.

Kriteriji

  • razume besedilo (besede, besedne zveze, fraze, pomen)
  • s svojimi besedami lahko na kratko obnovi prebrano besedilo
  • bere tekoče v tujem jeziku

 

  

Share