Bralno razumevanje literarnega dela

Opis digitalne značke

  • Zmožnost bralca, da razume bistvo in skriti pomen besedila.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke
Bralec:

  • razume pomen besedila, ki ga izraža avtor.
  • določi namen avtorjevega pisanja in njegov odnos do realnosti.
  • oceni avtorjeve ideje v besedilu.
  • lahko razloži določene metafore in simbole s sopomenkami.
  • uporabi dejstva in podatke.
  • ideje iz besedila poveže z lastnimi izkušnjami.
  • opredeli besedilo na podlagi vsebine in metode pisanja kot literarno, informativno, itd.

  

Share