Etično ravnanje

Opis digitalne značke

Razlikovanje med "pravilnimi in napačnimi" vrednotami, med "slabim in dobrim" vedenjem, jasno in transparentno mišljenje v smislu vodenja, poštenja, pravičnosti, skladnosti in družbene odgovornosti.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. poštenost
  2. etično obnašanje, upoštevanje visokih moralnih in osebnih vrednot
  3. prizadevanje za pravilno ravnanje
  4. delovanje v skladu s predpisi in standardi

 

  

Share