Grafični prikaz podatkov/rezultatov

Opis digitalne značke

  • Sposobnost predstaviti podatke, rezultate s pomočjo grafičnega prikaza

Kriteriji

  • ustreznost grafičnega prikaza glede na podatke
  • pravilna opremljenost grafičnega prikaza (naslov, vir, legenda)
  • grafični prikaz je enostaven, jasen glede na njegovo vsebino

 

  

Share