Iniciativnost

Opis digitalne značke

Samoiniciativno dejanje, ki predpostavlja zmožnost prepoznavanja ovir oziroma problemov in aktivnosti za njihovo reševanje ter premagovanje.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. izkoriščanje priložnosti
  2. pripravljenost na delo, dajanje pobud
  3. nenehno izboljševanje načina opravljanja dela

 

  

Share