Izdelava poslovnega načrta

Opis digitalne značke

  • Sposobnost izdelave poslovnega načrta

Kriteriji

  • zna opredelite cilje pri določenem poslu in strategije, s katerimi namerava doseči te cilje
  • Poslovni načrt vsebuje: povzetek, panogo, podjetje, proizvodi in storitve, tržno raziskavo in analizo, ekonomiko poslovanja podjetje, načrt trženja, oblikovanje (design), managersko ekipo in organizacijo, splošni terminski plan, kritična tveganja in probleme, finančni načrt, preglednice in finančni prikazi, dodatki


 

  

Share