Izpolnjevanje obrazcev

Opis digitalne značke

  • Sposobnost samostojnega in pravilnega izpolnjevanja formalnih ali neformalnih obrazcev.

Kriterij za pridobitev digitalne značke

  • razume navodila za izpolnjevanje obrazcev
  • pri izpolnjevanju vestno sledi navodilom
  • pravilno izpolni vsa polja
  • obrazec izpolni samostojno

 

  

Share