Konstruktivna komunikacija v različnih okoljih

Opis digitalne značke

Sposobnost konstruktivnega komuniciranja v različnih okoljih.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. prikazovanje strpnosti, izražanja in razumevanja različnih stališč
  2. pogajanja s sposobnostjo ustvarjanja zaupanja in občutka empatije
  3. sposobnost soočiti se s stresom in frustracijo ter jih izraziti konstruktivno
  4. razlikovanje med osebno in poklicno sfero

 

  

Share