Kreativno izražanje idej, izkušenj in čustev

Opis digitalne značke

  • Sposobnost izražanja idej, izkušenj in čustev v različnih medijih, vključno z glasbo, uprizoritveno umetnostjo, literaturo in vizualnimi umetnostmi

Kriteriji

  • samoizražanje preko različnih medijev z uporabo svojih prirojenih sposobnosti
  • razstave (umetniška dela, fotografije, kipi, grafike, ilustracije itd.),
  • publikacije pisnih del v različnih medijih (lokalni časopisi, nacionalni časopisi, javne spletne strani)

 

  

Share