Medčloveški odnosi

Opis digitalne značke

Zmožnost ustvarjanja in ohranjanja srčnega, vzajemnega, toplega odnosa, oziroma povezovanje z različnimi ljudmi.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. ustvarjanje novih stikov in odnosov v kompleksnem in tekmovalnem okolju
  2. vedeti kako ravnati in uspešno reševati težavne situacije v odnosih z drugimi
  3. pripadnost aktivnim skupinam znotraj organizacije, ki se ukvarjajo s pobudami in novimi projekti.
  4. dostopnost do različnih zunanjih institucij in organizacij in vzpostavljanje dobrih odnosov z njimi

 

  

Share