Medkulturna komunikacija

Opis digitalne značke

  • Sposobnost komuniciranja z različnimi kulturnimi in družbenimi skupinami

Kriteriji

  • Ceni raznolikost in spoštuje druge, drugačne od sebe
  • Je pripravljen premagovati predsodke in sklepati kompromise
  • Ima zanimanje za družbeno-gospodarski razvoj in medkulturno komunikacijo
  • Razume, kako ljudje iz različnih držav in kultur delujejo, komunicirajo in zaznavajo svet okoli sebe
  • Je sposoben interakcije z ljudmi iz različnih kulturnih okolij
  • Razume različne kulture, jezike in običaje ljudi iz drugih držav

 

  

Share