Motivacija in odločnost

Opis digitalne značke

Sposobnost spodbujanja lastnega organizma, da je v skladu s cilji, željami, potrebami in notranjim nadzorom.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. osredotočanje na doseganje cilja
  2. piše sezname opravil
  3. za doseganje svojih ciljev uporablja metodo SMART
  4. določa podcilje za doseganje glavnih ciljev

 

  

Share