Nacionalna kulinarična tradicija

Opis digitalne značke

Sposobnost poznavanja glavnih kulinaričnih posebnosti države, v kateri živimo.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. pozna tipične tradicionalne nacionalne jedi posameznih regij v državi
  2. pozna ključne nacionalne festivale kulinarike

 

  

Share