Natančnost

Opis digitalne značke

Predstavlja temeljito in natančno opravljanje in dokončanje nalog, dejavnosti in postopkov, ob popolnem upoštevanju za to predpisanih standardov.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. opravljanje nalog v predpisanem času in zahtevani kakovosti
  2. priprava vsebin z zanemarljivo malo napakami in nedoslednostmi
  3. natančno sledenje navodilom za izpolnitev pričakovanih rezultatov

 

  

Share