Odločnost

Opis digitalne značke

Sposobnost neposrednega izražanja naših čustev, mnenj in misli. Ob pravem trenutku in na ustezen način znamo zagovarjati naše pravice, brez zaničevanja občutij, mnenj, misli in pravic drugih.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. prepoznavanje in ustrezen odziv na stanje duha, motivacij in želja drugih
  2. učinkovito izražanje pozitivnih kakor tudi negativnih čustev in želja

 

  

Share