Odprtost duha

Opis digitalne značke

Optimalno ravnotežje med asertivnostjo in empatijo. Oseba je odprta takrat, ko ima možnost zagovarjanja svojih pogledov, istočasno pa prisluhne drugim in prepozna moder nasvet.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. odprtost in sprejemanje novih idej
  2. brez predsodkov
  3. govori, posluša in ceni dober nasvet sogovornika
  4. ima stabilno mnenje in ne niha med stališči ob vsakem predlogu drugih

 

  

Share