Osebno in družbeno dobro

Opis digitalne značke

Oseba ima osebne lastnosti in sposobnosti, da poveča srečo tako v sebi kot v drugih. Vključuje razvoj osebnega potenciala, kot ga opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija, kot tudi samozavest in sposobnost, samozavedanje in samo-sprejemanje, obvladovanje življenja in okolja, ki ima smisel, ima sposobnost za avtonomno delovanje in sposobnost za pozitivne odnose z drugimi.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. razume, kako lahko posamezniki zagotovijo optimalno telesno in duševno zdravje
  2. razume ga kot pomoč za sebe in svojo družino ter za neposredno družbeno okolje
  3. ve, kako lahko zdrav način življenja prispeva k osebni in družbeni blaginji
  4. pozitivno delovanje
  5. zadovoljstvo z življenjem

 

  

Share