Pisanje povzetka

Opis digitalne značke

  • Sposobnost napisati povzetek daljšega besedila.

Kriterij za pridobitev digitalne značke

  • zna izluščiti bistvene in relevantne informacije
  • zna poiskati in izpostaviti ključne besedne zveze/fraze
  • slovnično pravilen zapis
  • povzetek je pregleden in razumljiv
  • vsebino obnovi v pravilnem vrstnem redu

 

  

Share