Pisanje povzetka v tujem jeziku

Opis digitalne značke

  • Sposobnost napisati krajši zapis besedila (zgodbe, članka) v tujem jeziku, z vsemi ključnimi besedami in stavki v pravilnem vrstnem redu

Kriteriji

  • povzame vse bistvene elemente besedila
  • vsebino obnovi v pravilnem vrstnem redu
  • povzetek je pregleden in razumljiv
  • izogiba se ponavljanju
  • zapis je slovnično pravilen

 

  

Share