Postavljanje kratkoročnih in daljnoročnih ciljev

Opis digitalne značke

  • Sposobnost določiti kratkoročne in dolgoročne cilje ter tako povečati motivacijo in učinkovitost

Kriteriji

  • Posameznik postavlja cilje, ki jih želi doseči z ustreznim vedenjem
  • Določa dosegljive in jasne cilje
  • Svoje cilje natančno, realno in časovno opredeljuje

 

  

Share