Pozitivna naravnanost

Opis digitalne značke

Zmožnost ciljnega razmišljanja, ki je neposredno povezano z zaupanjem v uspeh dela, ideje in naloge.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. pozitivno, pogosto radostno pričakovanje prihodnosti
  2. prepričanje v realizacijo lastnih idej in zamisli
  3. kaže aktiven odnos do dela
  4. komunikativnost in odprtost za sodelovanje

 

  

Share