Poznavanje konceptov demokracije

Opis digitalne značke

  • Poznavanje konceptov demokracije, pravice, enakosti, državljanstva in državljanskih pravic.

Kriteriji

  • pozna koncepte demokracije, pravice, enakosti, državljanstva in državljanskih pravic, vključno s tem, kako so ti izraženi v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije in mednarodnih deklaracijah ter kako jih uporabljajo različne institucije na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni
  • zaveda se ciljev, vrednot in politik družbenih in političnih gibanj, ki jih je treba razviti
  • Ima znanje o evropskem povezovanju ter strukturah EU, glavnih ciljih in vrednotah ter zavest o raznolikosti in kulturnih identitetah v Evropi

 

  

Share