Poznavanje lastnega učnega stila

Opis digitalne značke

  • Sposobnost prepoznavanja lastnih zaznavnih in učnih stilov, učnih strategij, ki jih posameznik uporablja pri učenju

Kriteriji

  • Uporablja tehnike učenja, ki so zanj/zanjo najprimernejše
  • Se zaveda, da ljudje na različne načine sprejemamo informacije in se učimo
  • Pozna osnovne razlike med različnimi učnimi stili
  • Posameznik se zaveda kako, kje in kdaj se najlažje uči

 

  

Share