Poznavanje lokalne kulturne dediščine

Opis digitalne značke

  • Sposobnost poznavanja dediščine, ki je podedovana iz preteklosti, ki jo skupnost definira kot odraz in izražanje njenih vrednot, identitet, verskih prepričanj in drugih prepričanj, znanja in tradicije

Kriteriji

  • poznavanje lokalnih običajev in tradicije v preteklosti in sedanjosti
  • poznavanje kulturnih spomenikov v lokalnem okolju
  • poznavanje materialne kulturne dediščine v lokalnem okolju
  • poznavanje kulinaričnih posebnosti lokalnega okolja
  • poznavanje pomembnih zgodovinskih odkritij / mejnikov v lokalnem okolju

 

  

Share