Pravilno sporazumevanje preko elektronske pošte

Opis digitalne značke

  • Sposobnost ustvarjanja in upravljanja e-poštnega računa in zmožnost pravilnega pisanja e-pošte

Kriteriji

  • zna ustaviti in kreirati svoj elekronski račun in e-poštni naslov
  • ve, v katera polja vpisati naslovnike
  • vsebino sporočila napiše jasno in razumljivo
  • sporočilo vsebuje uvodni pozdrav, besedilo sporočila, pozdrav in podpis pošiljatelja
  • zna vstavljati priloge (dokumente, slike,..)
  • pri ustvarjanju besedila je pozoren na obliko, velikost, pisavo)
  • zna zagotoviti varno komunikacijo (zaščita računalnika pred povezovanjem z internetom pred virusi in hekerji)

 

  

Share