Predanost, zavezanost

Opis digitalne značke

Nenehno prizadevanje za dosego cilja, kar predpostavlja visoko stopnjo aktivacije fizičnih, čustvenih in intelektualnih danosti osebe, ki si prizadeva za nek uspeh, ne glede na to ali gre pri tem za njeno/njegovo osebno ali splošno dobrobit.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. zagotavlja, da se splošno sprejete vrednote odražajo v vsakodnevnem vedenju posameznika
  2. ima privzgojene podjetniške vrednote
  3. sledi strokovnim metodam in pravilom
  4. pretok informacij in znanj, ki so nam na voljo
  5. sodelovanje z drugimi
  6. tretjim stranem dostojanstveno predstavlja organizacijo

 

  

Share