Prilagajanje spremembam

Opis digitalne značke

Zmožnost hitrega vsestranskega prilagajanja novim situacijam in ljudem ter pozitivno in konstruktivno sprejemanje vsakokratnih sprememb.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. sprejemanje sprememb z lahkoto
  2. vsestranski odziv na spremembe
  3. spodbujanje sprememb
  4. pravilno obvladovanje mnogovrstnih zahtev, hitra reorganizacija prioritet
  5. prilagajanje naših odzivov in taktik spremenljivim okoliščinam

 

  

Share