Razumevanje avtorskih pravic in dovoljenj

Opis digitalne značke

Razumevanje, da je avtorska pravica pravni izraz, ki se uporablja za prijavo in dokazovanje lastnika intelektualne lastnine (koda, besedilo itd.) In da je licenciranje pravni izraz, ki se uporablja za opis pogojev, pod katerimi je ljudem dovoljeno uporabljati avtorsko zaščiteno gradivo.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. ve, da je avtorska pravica pravni izraz, ki se uporablja za prijavo in dokazovanje lastnika intelektualne lastnine
  2. ve, da je licenciranje pravni izraz, ki se uporablja za opis pogojev, pod katerimi je ljudem dovoljeno uporabljati avtorsko zaščiteno gradivo.
  3. ne uporablja avtorskega dela brez soglasja avtorja
  4. pozna simbol za avtorske pravice

 

  

Share