Samo-organizirano učenje

Opis digitalne značke

  • Sposobnost organiziranja lastnega učnega procesa, se učiti samostojno, brez pomoči učitelja ali inštruktorja

Kriteriji

  • razume tako učne namene kot merila uspeha
  • ta merila uporablja za presojo, kaj se je naučil in kaj se še mora naučiti
  • razmišlja o procesu učenja, da bi ugotovil, kako se najbolje učiti
  • odziva se na povratne informacije od svojega učitelja in vrstnikov
  • zna si določiti učne cilje, ki temeljijo na tem, kar se še mora učiti
  • zna organizirati svoje učenja

 

  

Share