Samoocenjevanje

Opis digitalne značke

Sposobnost reflektivnega razmišljanja in ugotavljanja lastnih prednosti in pomanjkljivosti omogoča nenehne izboljšave.

Kriteriji  za pridobitev digitalne značke

  1. pozna samega sebe
  2. reflektira kvaliteto svojega dela

 

  

Share