Slušno razumevanje v maternem jeziku

Opis digitalne značke

  • Sposobnost prejemanja (verbalnih in / ali neverbalnih) sporočil, oblikovanja njihovega pomena in odgovora na prejeta sporočila, ki jih slišimo.

Kriterij za pridobitev digitalne značke

  • pravilnost prepoznavanja slišanega besedila
  • razumevanje slušnih navodil
  • razumevanje izbranih podatkov (besed, besednih zvez)
  • ustreznost prepoznavanja okoliščin komunikacije

 

  

Share