Socialna/javna dejavnost

Opis digitalne značke

Sodelovanje in aktivna udeležba v socialnih / javnih dejavnostih.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. organizacija javnega dogodka
  2. organiziranje ali pomoč pri dobrodelnih dogodkih
  3. pisanje pobud za boljšo družbo ali skupnost
  4. javno nastopanje

 

  

Share