Sodelovanje v dejavnostih skupnosti ali soseske

Opis digitalne značke

Sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi v javni domeni ter izkazovanje solidarnosti in zanimanja za reševanje problemov, ki vplivajo na lokalno in širšo skupnost.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. učinkovito in konstruktivno sodelovanje v družbenem in poklicnem življenju
  2. kritični in ustvarjalni razmislek ter konstruktivno sodelovanje pri dejavnostih skupnosti ali sosedstva ter sprejemanje odločitev na vseh ravneh, od lokalne do nacionalne in evropske ravni, zlasti z glasovanjem

 

  

Share