Splošno znanje

Opis digitalne značke
Znanje, ki ga ima posameznik o najrazličnejših področjih, bodisi da je le-to bilo pridobljeno na formalen ali neformalen način.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. osnovno znanje na veliko področjih
  2. dosledno izražanje mnenj podprtih z argumenti
  3. poznavanje družbe in dogajanj v njej

 

  

Share