Sposobnost kritičnega mišljenja

Opis digitalne značke

Sposobnost vrednotenja podatkov in začrtanih smeri delovanja ter sprejemanje logičnih odločitev na nepristranski in racionalen način.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. analiziranje in vrednotenje razpoložljvih informacij
  2. uporaba znanja in inteligence za doseganje razumnih in upravičenih stališč o temi
  3. izogibanje predsodkom

 

  

Share