Sposobnost načrtovanja

Opis digitalne značke

Sposobnost učinkovitega določanja faz, poteka, ciljev in prioritet za doseganje ciljev skozi dodelan akcijski načrt, ki zajema tudi vse potrebne vire in sistem kontrole.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. prepoznava prioritet, omejitev in težav
  2. zastavlja realne cilje
  3. preračuna čas in urnik aktivnosti
  4. določa datume spremljanja
  5. razpoložljive vire uporablja na učinkovit način
  6. preverja napredek nalog in zadolžitev

 

  

Share